Arbetarekommunens årsmöte 2020: ”Tiden kräver solidaritet”

Prasslande papper, gnisslande stolar och ett energiskt mumlande vilade över Arbetarekommunens årsmöte under lördagen i Folkets hus. Någonstans i ett kontorsrum surrade en överhettad skrivare och i köket intill förbereddes champinjonssoppa i mängder. Äntligen var representanterna från S-föreningarna samlade igen, om än på stolar på noga avvägt avstånd. Nu skulle både en ny styrelse antas och motioner röstas om.

Mötets ordförande, riksdagsledamot och partidistriktets ordförande Åsa Westlund tog till orda.

”Det är en tid då vår politik behövs. Vi behöver mer händer i vården. Vi behöver göra mer för att skolan ska bli bättre. Utbildning krävs för att uppfylla företagens behov, och vi behöver ta steg i klimatomställningen för att bidra till jobb här och nu”, sade hon.

Ensam är inte stark och ”en sosse är aldrig ensam”, enligt budskapet på knappnålarna som prydligt klädde tröjor och kragar i salen.

Fyra motioner hanterades under årsmötet. En av dem fastslog att Socialdemokraterna i Nynäshamn ska verka för att hemtjänsten inte privatiseras, i motsatts till Alliansens besparingsförslag. Anledningen är att Socialdemokraterna värnar om medborgarnas fortsatta valfrihet och trygghet. Kommunens årsrapporter visar att de som använder sig av kommunal hemtjänst är mycket nöjda och de ska ha rätt att välja mellan kommunal och privat hemtjänst. 

När det sedan röstades om en ny ordförande för Arbetarekommunen vann Christer Dahl förtroendet.

”Jag blev lite förvånad när jag tillfrågades, men jag har en lång erfarenhet inom politiken i Farsta och jag vill vara engagerad politiskt. Jag är en lagspelare. Jag hoppas på att alla ska vara med och bidra, och jag hoppas också på att vi kan återvinna makten vid valet 2022”, säger han.

Samtidigt som en ny styrelse tillträdde så avtackades en folkrörelsehjälte: vår snart 95-åriga Stephanie Listerdal. Denna fantastiska person har jobbat på expeditionen helt ideellt sedan hon gick i pension. Tack Stepanie. Tack säger vi också till avgående ordförande Thomas Johansson som med värme har hjälpt Arbetarekommunen att hålla högt i tak och nu lämnar över en stadig grund åt nästkommande styrelse.

Nathalie Majdek Mathisen

Politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Nynäshamn

facebook Twitter Email