Friskolor i ett jämlikt Sverige

Idag kan friskolor välja elever från långa köer, och vi ser även att dagens system skapar en osäkerhet för den kommunala skolans struktur och budget. Frågan vi ställer oss är: hur kan en likvärdig skola uppnås? Ordförande för riksdagens utbildningsutskott Gunilla Svantorp (S), samt ordförande för Lärarnas Riksförbund Åsa Fahlén, delger oss sina tankar och argument om friskolesystemet.

S-kvinnor i Nynäshamn bjuder in till en samtalskväll med fokus på friskolesystemet.

Gunilla Svantorp (S) berättar om regeringens Likvärdighetsutredning som innehåller omfattande förslag till förändringar. Bland annat föreslås att friskolor inte ska få använda kötid som urvalsmetod.

Anmäl er till skolkvällen och få Zoomlänk med tillhörande lösenord, genom att mejla vår politiska sekreterare: nathalie.majdek-mathisen@nynashamn.se

facebook Twitter Email