Ha kvar tygghetsboendet Balder och utveckla äldreomsorgen

Nu vänder Alliansen siktet mot trygghetsboendet Balder i ett nytt försök att strypa syret till hemtjänsten. Socialdemokraterna är emot förslaget som innebär att rusta ner äldreomsorgen, och vill istället utveckla verksamheten.

I samsyn med Alliansen har kommunen begärt att minska ytorna på Balder med nästan två tredjedelar och använda utrymmena till vanliga lägenheter. Det är en utförsäljning som permanent stoppar utvecklingen av Balder till ett levande centrum för äldre. I ritningarna försvinner restaurangen liksom egenföretagarnas lokaler och volontärsverksamheten riskerar att tvingas flyttas.

Patrik Isestad, kommunalråd i opposition, under ett tidigare besök på Balder när ett musikframträdande samlade personer på boendet.

Alliansen ser Balder som ett vanligt hyreshus, Socialdemokraterna har andra visioner. Vi vill utveckla, inte avveckla, den fina verksamhet som bedrivs på trygghetsboendet Balder idag. Lokalen har ett unikt centralt läge med stor potential att stimulera social gemenskap. Restaurangen kan iordningställas för servering av lunch, företrädesvis av en intresserad krögare från vår kommun. Här kan fysiska såväl som mentala aktiviteter ordnas för en växande andel äldre.

Vi vill ha kvar och rusta upp Balder och äldreomsorgen i hela vår kommun.

facebook Twitter Email