Undervisningen billigast i Södertörn

Undervisningskostnaden per elev för årskurs 1-9 i Nynäshamn är låg. Mycket låg. Enligt siffror från hemsidan Kolada är undervisningen billigast bland Södertörnkommunerna.

Lärarförbundets rankning över Sveriges bästa skolkommuner visar att Nynäshamn ligger på botten även där; 273:e plats bland landets 290 kommuner.

Idag, 18 november, röstade barn- och utbildningsnämnden om verksamhetsplanen samt internbudgeten för 2021. Moderaternas förslag presenterade höga ambitioner om att elever och lärare ska lyckas varje dag. Samtidigt ställs tuffa besparingskrav på skolorna, igen.

Socialdemokraterna röstade nej. Läs hela vårt yttrande här:

facebook Twitter Email