Engagera dig

En politisk förening är aldrig mer än vad deras medlemmar är – folket utgör helt enkelt rörelsen. Socialdemokraterna står för jämlikhet, vi vill undanröja hinder för människors utveckling så att alla oavsett uppväxtmiljö kan nå sin fulla potential. Klimatförändringarna måste stoppas för att framtida generationer ska få ett bra liv. Håller du med?

Vill du göra något bra för din stad? Har du tankar och idéer om vad som behövs i samhället, eller känner du att du representerar en grupp eller förening som inte hörs i samhällsbruset?

När du väljer att bli medlem i partiet kontaktas du av oss och får sedan välja att gå med i en av våra lokala S-föreningar, exempelvis LO-Sossarna eller S-kvinnor.

När du är med i en förening kan du ensamt eller tillsammans med andra skriva fram motioner, det vill säga förslag på förändringar eller insatser, som du tycker att kommunen behöver. Det ska vara kul och enkelt att engagera sig.

Du är också välkommen att mejla oss för att få reda på vilka möten och arrangemang som äger rum.

För frågor kontakta vår politiska sekreterare Nathalie: nathalie.majdek-mathisen@nynashamn.se

För att bli medlem i partiet går du via hemsidan: https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem

facebook Twitter Email