Ösmo Föreningen

Ösmo Socialdemokratiska Förening

Vår förening omfattar Ösmo tätort, Vansta, Yxlö och Segersäng och vi är ett 50-tal medlemmar.

 Styrelsen består av:

Ordförande Ove Forsberg tel. 070-3101247

V. ordförande Hans Larsson

Kassör Yvonne Lorentzson

Sekr. Kathe Nilsson

Övrig ledamot Magnus Liljeström

Ersättare Anna-Lena Lundèn, Patrik Isestad, Elin Asplund.

Vi har under 2019 varit engagerade i planeringen av Ösmos framtida utbyggnad. Bland annat har vi varit i kontakt med det lokala föreningslivet och därigenom  nått många av våra kommundelsinvånare. Under namnet Ösmo framtid har vi under förra året  träffat ösmobor och via enkät lyssnat av deras önskemål om boendeformer m.m. 

Under 2020 har vi på grund av Coronapandemin inte kunnat planera några medlemsmöten men vi hoppas att komma igång så snart som möjligt.

facebook Twitter Email